Zamknij

Przepustnica spalin z barierą powietrzną z podwójną tarczą

Funkcja: odcinająca
Zakres: DN200 – DN1000 typ DV-DB
Ciśnienie: < 0,5 bar
Temperatura: -20°C do +750°C
Opcje: specjalne wykładziny (alloyowe i/lub kompozytowe)
wersja do pracy w niskich temperaturach
Napęd: z funkcją awaryjnego otwarcia/zamknięcia < 5s

Wymaganie szczelnego odcięcia mediów występuje w instalacjach odsiarczania spalin, odpylania pieców, utylizacji gazów SO2, SO3, NOx, przy hermetyzacji procesów technologicznych, w hutnictwie, chemii, papiernictwie, hutach szkła, fabrykach przetwórstwa drewna i innych obiektach przemysłu ciężkiego.

Menu
Do pobrania