Zamknij

Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych

Informujemy, że Administratorem danych jest AFT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zielna 1. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem Państwa danych, kontakt: info@aft.pl

Państwa dane osobowe mogą zostać przetworzone przez AFT na podstawie zgody, której Państwo udzielili (podstawa prawna przetwarzania : art. 6 ust 1 lit. a RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Cel przetwarzania oraz okres retencji:
– realizacja procesu rekrutacji (retencja: do zakończenia procesu rekrutacji bądź do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych).
– odpowiedź na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy (do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowanie, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie info@aft.pl

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a także aby otrzymywać informacje marketingowe i handlowe.

Menu
Do pobrania