Zamknij
Scroll w dół AFT

Producenci

Wszyscy nasi partnerzy biznesowi – zarówno nasi Klienci, jak i producenci oraz dostawcy armatury przemysłowej – należą do grona firm, którym zależy.

AFT INDUSTRIAL

Klapy odcinające spalin
Klapy tandemowe

AFT NOVAROTORS

Pompy ślimakowe
Maceratory

CERA SYSTEM

Zawory kulowe i zasuwy

wykładane ceramiką,
odporne na ścieranie

DICKOW PUMPEN

Pompy odśrodkowe
metalowe

GEKO PUMPEN

Pompy odśrodkowe
z wykładziną PTFE/PFA

GEMÜ

Zawory membranowe
Zawory grzybkowe
Przepustnice

PROTEGO

Przerywacze płomienia
Zawory oddechowe
Wyposażenie zbiornikowe

STRAUB

Mechaniczne
złącza rurowe

STRIKO

 

Mieszacze statyczne
Płytki bezpieczenstwa
Wymienniki ciepła

WEY

Zasuwy nożowe
Zastawki

Branże

Nasze urządzenia sprawdzają się w każdej branży, w każdym procesie, gdzie musimy zapanować nad przepływem i regulacją mediów. Z wyjątkiem prasy i mediów elektronicznych.

Chemia

Chemia

Chemia organiczna
Chemia nieorganiczna

Energetyka i ciepłownictwo

Energetyka i ciepłownictwo

Ciepłownictwo
Energetyka Zawodowa
Górnictwo
Hutnictwo

Farmacja i biotechnologia

Farmacja i biotechnologia

Farmacja
Biotechnologia

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Odazotowanie
Odpylanie
Odsiarczanie

Paliwa i petrochemia

Paliwa i petrochemia

Magazynowanie paliw
Przetwórstwo paliw płynnych

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy

Gorzelnictwo
Napoje
Przetwórstwo spożywcze

Woda i ścieki

Woda i ścieki

Oczyszczalnie ścieków
Przepompownie
Rurociągi przesyłowe
Stacje uzdatniania wody

Pozostałe

Pozostałe

Budownictwo tunelowe
Cementownie
Przemysł drzewny
Przemysł papierniczy
Przemysł szklarny

Menu
Do pobrania