Zamknij

AFT INDUSTRIAL

AFT INDUSTRIAL

AFT Sp. z o.o. jest producentem klap żaluzjowych i okrągłych, armatury specjalnej oraz zaworów rozdzielających dla wielu aplikacji przemysłowych. Głownie dla instalacji: odsiarczania spalin, redukcji emisji NOx, termicznej utylizacji odpadów, spalania biomasy, filtrów workowych oraz elektrofiltrów.

Oferujemy projektowanie i wykonawstwo w/w produktów przystosowanych do odcinania i/lub regulacji przepływu spalin, gorącego/zimnego powietrza. Dodatkowo nasze produkty przystosowujemy do specjalnych parametrów – wysokich temperatur oraz agresywnych mediów.

Ofertę̨ w dziedzinie produkcji uzupełniamy doradztwem na etapie projektowania. Świadczymy usługi nadzoru nad montażem, uruchomieniem oraz dalszą opiekę serwisową.

Pliki producenta do pobrania

Produkty

Przepustnica spalin i powietrza

Przepustnica spalin i powietrza

typ DV

Funkcja: odcinająca i regulacyjna
Zakres: DN50 – DN10 000
Ciśnienie: < 0,5 bar
Temperatura: -20°C do +1000°C
Opcje: wykonanie na niższe temperatury,
specjalne wykładziny na wysokie temperatury

Klapa żaluzjowa powietrza i spalin

Klapa żaluzjowa powietrza i spalin

typ LDV

Funkcja: odcinająca i regulacyjna
Zakres: < 13 000 x 13 000 mm
Ciśnienie: < 0,5 bar
Temperatura: -20°C do +1000°C
Opcje: wykonanie na niższe temperatury,
specjalne wykładziny na wysokie temperatury

 

Międzykołnierzowa przepustnica powietrza i spalin

Międzykołnierzowa przepustnica powietrza i spalin

typ DVH

Funkcja: odcinająca i regulacyjna
Zakres: DN50 – DN1 000
Ciśnienie: < 0,5 bar
Temperatura: -20°C do +1000°C
Opcje: wykonanie na niższe temperatury,
specjalne wykładziny na wysokie temperatury

Zasuwa nożowa / gilotynowa

Zasuwa nożowa / gilotynowa

Funkcja: odcinająca
Zakres: DN150 – DN6 000 typ GDV, GDV-T
< 6000 x 6000 mm typ GDV, GDV-T
Ciśnienie: < 0,5 bar
Temperatura: -20°C do +750°C
Opcje: wersja tandemowa z powietrzem doszczelniającym
 specjalne wykładziny na wysokie temperatury

Diverter / Zawór rozdzielający

Diverter / Zawór rozdzielający

typ DVR, DVR-T

Funkcja: odcinająca i regulacyjna
Zakres: DN350 – DN2 500
350 x 350 – 2500 x 2500 mm
Ciśnienie: < 0,5 bar
Temperatura: -20°C do +750°C
Opcje: wersja tandemowa
z powietrzem doszczelniającym

Przepustnica spalin z barierą powietrzną

Przepustnica spalin z barierą powietrzną

Zakres: DN200 – DN9600 typ DV-T
12000 x 12000 mm typ LDV-T
Ciśnienie: < 0,5 bar
Temperatura: -20°C do +750°C
Opcje: specjalne wykładziny (alloyowe i kompozytowe)
Napęd: z funkcją awaryjnego otwarcia/zamknięcia < 5s

Przepustnice w wykonaniu T (Tandem) oraz DB (podwójne tarcze) o konstrukcji spawanej służą̨ do
100%-ego szczelnego odcięcia medium.
Do poprawnej pracy wymagają̨ zastosowania specjalnych układów przygotowawczych powietrze doszczelniające, które również̇ znajdujeą się̨ w naszej ofercie.

Przepustnica spalin z barierą powietrzną z podwójną tarczą

Przepustnica spalin z barierą powietrzną z podwójną tarczą

Funkcja: odcinająca
Zakres: DN200 – DN1000 typ DV-DB
Ciśnienie: < 0,5 bar
Temperatura: -20°C do +750°C
Opcje: specjalne wykładziny (alloyowe i/lub kompozytowe)
wersja do pracy w niskich temperaturach
Napęd: z funkcją awaryjnego otwarcia/zamknięcia < 5s

Wymaganie szczelnego odcięcia mediów występuje w instalacjach odsiarczania spalin, odpylania pieców, utylizacji gazów SO2, SO3, NOx, przy hermetyzacji procesów technologicznych, w hutnictwie, chemii, papiernictwie, hutach szkła, fabrykach przetwórstwa drewna i innych obiektach przemysłu ciężkiego.

Zawór bezpieczeństwa i zwrotny

Zawór bezpieczeństwa i zwrotny

typ CV

Funkcja: regulacyjna, bezpieczeństwa
Zakres: DN200 – DN2000
Ciśnienie: < 0,5 bar
Temperatura: -20°C do +750°C
Opcje: wersja do pracy w niskich temperaturach
zawory upustowe z regulowaną przeciwwagą do nastaw

Zawór klapowy „Flap damper”

Zawór klapowy „Flap damper”

Zakres: 200 x 200 – 6000 x 6000 mm typ FDV, FDV-T
Ciśnienie: < 0,5 bar
Temperatura: -20°C do +750°C
Opcje: specjalne wykładziny (alloyowe i/lub kompozytowe)
wersja do pracy w niskich temperaturach
wersja z izolacją wewnętrzną do instalacji turbin gazowych, z centrycznym lub niecentrycznym położeniem wału napędowego
wykonanie dla medium abrazyjnego

Zawór talerzowy „Poppet valve”

Zawór talerzowy „Poppet valve”

Funkcja: odcinająca
Zakres: DN350 – DN3000 typ PDV, PDV-T
(możliwość wykonywania innych nieregularnych kształtów kanału)
Ciśnienie: < 0,5 bar
Temperatura: -20°C do +750°C
Opcje: wersja do pracy w niskich temperaturach
wersja tandemowa z powietrzem doszczelniającym

Przepustnica tunelowa

Przepustnica tunelowa

Funkcja: odcinająca i regulacyjna
Zakres: wymiar na zapytanie typ LDVT
Ciśnienie: < 0,5 bar
Temperatura: Odporność do +600°C w czasie 120 min

Moduły SKID

Moduły SKID

Funkcja: zależna od wymagań klienta i przeznaczenia układu.

W kooperacji z biurem konstrukcyjnym naszych klientów jesteśmy w stanie wykonać także modułowe układy i systemy – SKID. Dzięki szerokim możliwościom projektowym oraz wykonawczym, dostarczamy zaawansowane systemy, stworzone z myślą o konkretnej funkcjonalności. Nasze układy spełniają wymagania przeróżnych sektorów przemysłu i procesu przeznaczenia.

Instalacjami SKID, które także projektujemy i wykonujemy, są systemy powietrza doszczelniającego wykorzystywane do tworzenia bariery w klapach i przepustnicach typu Tandem (T) oraz Double Blade (DB).

Układ doszczelniający

Układ doszczelniający

Funkcja: Przygotowanie powietrza doszczelniającego dla klap tandemowych i podwójno-tarczowych
Opcje: z nagrzewnicami elektrycznymi
z wymiennikami ciepła (parowymi)
z wentylatorami bocznokanałowymi
z wentylatorami odśrodkowymi
z kompleksowymi układami sterowania i zasilania
z dodatkowymi czujnikami i/lub osprzętem pomiarowym

Układ powietrza doszczelniającego został zaprojektowany do pełnienia funkcji wtłaczania powietrza wewnątrz tarcz klap tandemowych w celu zapewnienia 100% szczelności. Całkowitą szczelność bariery powietrznej uzyskuje się dzięki wtłaczaniu powietrza, między tarcze klapy, o odpowiednim nadciśnieniu w stosunku do ciśnienia panującego w rurociągu. SKIDy powietrza zajmują się odpowiednim przygotowaniem medium doszczelniającego.

Menu
Do pobrania