Zamknij

Pompy ślimakowe z lejem zasypowym

typoszereg DH oraz JH

Wydajność: 50 l/h – 500 m3/h
Ciśnienie do 48 bar
Tłoczenie produktów o dużej lepkości i stałej konsystencji
Możliwość dopasowania leja zasypowego
wg indywidualnych wymagań
Skok i średnica śruby podającej są dopasowane
do warunków pracy
Możliwość wykonania różnych wariacji pomp takich jak:
ze zintegrowanym wózkiem, zabudowany lej z wałkiem
łamacza, z wbudowanym ślimakiem podającym

Menu
Do pobrania