Zamknij

Pompy ślimakowe higieniczne

typoszereg DXO oraz DXC

Wydajność: 30l/h – 300 m3/h
Ciśnienie do 48 bar
Montowane pionowo lub poziomo
Budowa modułowa pozwalająca na dostosowanie
do istniejących instalacji
Złącza sworzniowe otwartej konstrukcji dla mediów
smarujących oraz zamkniętej konstrukcji dla mediów
o gorszych właściwościach smarnych
Całkowicie wolne od martwych stref
Podzespoły spełniające standardy FDA, EHEDG oraz 3A
Czyszczenie CIP/SIP

Menu
Do pobrania