Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Dotacje

Zrealizowane projekty

Od lat rozwijamy się zapewniając naszym klientom najszerszą ofertę w obszarze ekonomicznych i optymalnie dopasowanych pod potrzeby danej branży rozwiązań. Urządzenia firmowane logo AFT cieszą się zaufaniem i uznaniem ze względu na najwyższą jakość, niezawodność oraz indywidualnie dostosowany do potrzeb zakres zastosowań. Jest to możliwe między innymi dzięki prorozwojowemu podejściu spółki.

Korzystamy z dotacji w zakresie działań badawczych oraz poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury produkcyjnej. Dzięki wsparciu, które otrzymujemy możemy rozwijać naszą ofertę, produkując nowocześniejsze, bardziej efektywne i zoptymalizowane urządzenia w swojej kategorii.
 
 
 
 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego


 
Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego opartego na normie PN-EN ISO 14001 w ramach projektu „Firma Ekologiczna Systemowo”.

W dniu 22.05.2015r. AFT Sp. z o.o. zakończyła swój udział w projekcie pt.: „Firma Ekologiczna Systemowo” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, realizowanym przez firmę SENSE consulting sp. z o.o.

Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie PARP „Zielone Światło”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oś priorytetowa II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.
Celem projektu było wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego opartego o normę PN-EN ISO 14001:2005.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
 
 

Innowacyjna technologia

Wdrożenie nowej technologii prefabrykacji profili giętych i uruchomienie produkcji przepustnic.

W dniu 29.10.2013r. AFT Sp. z o.o. zakończyła projekt inwestycyjny pt.:
„Wdrożenie nowej technologii prefabrykacji profili giętych i uruchomienie produkcji przepustnic”,
realizowany zgodnie z umową nr UDA/POIG.04.03.00-00-571/11-00, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny – uzyskana kwota dofinansowania: PLN 1 123 667 ,23


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
 
 
 

Przepustnice wentylacyjne

Badanie i opracowanie prototypu przepustnicy wentylacyjnej o podwyższonej odporności ogniowej.

W dniu 31.08.2013r. AFT Sp. z o.o. zakończyła projekt badawczy pt.:
„Badania i opracowanie prototypu przepustnicy wentylacyjnej o podwyższonej odporności ogniowej”
, realizowany zgodnie z umową nr UDA-POIG.01.04.00-30-062/10-00, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.4 – uzskana kwota dofinansowania: PLN 510 988 ,38


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
 
 

Przepustnice o 100% szczelności

Uruchomienie produkcji wielkogabarytowych przepustnic o 100% szczelności.
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W dniu 31.03.2010r. AFT Sp. z o.o. zakończyła projekt inwestycyjny pt.: „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych wielkogabarytowych przepustnic o 100% szczelności” – umowa nr UDA-RPWP.01.02.01-30-467/08-00 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 – kwota dofinansowania: PLN 428 226

 
 
 
 
 

Przepustnice EURODISC®

Badania i uruchomienie produkcji przepustnicy EURODISC®.
Współfinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach:
  • Projektu Celowego
  • Projektu Celowego Inicjatywy Technologicznej

W dniu 31.10.2008r. AFT Sp. z o.o. zakończyła dwa projekty badawcze stanowiące spójny program badawczo-wdrożeniowy oparty o innowacyjne zgłoszenie patentowe p. Wojciecha Spalonego o nr P-375177 „Sposób wytwarzania tarczy przepustnicy oraz tarcza przepustnicy” (patent główny) wraz z rozszerzeniem nr P-381754 oraz zgłoszeniami międzynarodowymi w Europejskim Urzędzie Patentowym: EP 06460013 oraz EP 07460029:
  1. Projekt celowy nr ROW-II-238/2007 pt.: „ Uruchomienie produkcji innowacyjnej przepustnicy centrycznej z tarczą spawaną wzmocnioną wypełniaczem" - umowa nr II - 144/P-162/2007 z dnia 18.05.2007 - kwota dofinansowania: PLN 120 456
  2. Project celowy Iniciatywy Technologicznej nr 12057 pt. „ Badania i przygotowanie produkcji innowacyjnej przepustnicy centrycznej w firmie AFT" - umowa nr 04003/C.T02-IT/2007 z dnia 10.12.2007 - kwota dofinansowania: PLN 256 418


Sekretariat
+48 61 820 51 45
Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy *
Treść wiadomości
* opcjonalnie
Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


Formularz kontaktowy
Adres e-mail
Firma
Ulica
Miasto
Kod
Telefon
Treść wiadomości
Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: