We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". X

Dotacje

Zrealizowane projekty

Od lat rozwijamy się zapewniając naszym klientom najszerszą ofertę w obszarze ekonomicznych i optymalnie dopasowanych pod potrzeby danej branży rozwiązań. Urządzenia firmowane logo AFT cieszą się zaufaniem i uznaniem ze względu na najwyższą jakość, niezawodność oraz indywidualnie dostosowany do potrzeb zakres zastosowań. Jest to możliwe między innymi dzięki prorozwojowemu podejściu spółki.

Korzystamy z dotacji w zakresie działań badawczych oraz poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury produkcyjnej. Dzięki wsparciu, które otrzymujemy możemy rozwijać naszą ofertę, produkując nowocześniejsze, bardziej efektywne i zoptymalizowane urządzenia w swojej kategorii.
 
 
 
 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego


 
Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego opartego na normie PN-EN ISO 14001 w ramach projektu „Firma Ekologiczna Systemowo”.

W dniu 22.05.2015r. AFT Sp. z o.o. zakończyła swój udział w projekcie pt.: „Firma Ekologiczna Systemowo” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, realizowanym przez firmę SENSE consulting sp. z o.o.

Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie PARP „Zielone Światło”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oś priorytetowa II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.
Celem projektu było wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego opartego o normę PN-EN ISO 14001:2005.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
 
 

Innowacyjna technologia

Wdrożenie nowej technologii prefabrykacji profili giętych i uruchomienie produkcji przepustnic.

W dniu 29.10.2013r. AFT Sp. z o.o. zakończyła projekt inwestycyjny pt.:
„Wdrożenie nowej technologii prefabrykacji profili giętych i uruchomienie produkcji przepustnic”,
realizowany zgodnie z umową nr UDA/POIG.04.03.00-00-571/11-00, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny – uzyskana kwota dofinansowania: PLN 1 123 667 ,23


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
 
 
 

Przepustnice wentylacyjne

Badanie i opracowanie prototypu przepustnicy wentylacyjnej o podwyższonej odporności ogniowej.

W dniu 31.08.2013r. AFT Sp. z o.o. zakończyła projekt badawczy pt.:
„Badania i opracowanie prototypu przepustnicy wentylacyjnej o podwyższonej odporności ogniowej”
, realizowany zgodnie z umową nr UDA-POIG.01.04.00-30-062/10-00, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.4 – uzskana kwota dofinansowania: PLN 510 988 ,38


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
 
 

Przepustnice o 100% szczelności

Uruchomienie produkcji wielkogabarytowych przepustnic o 100% szczelności.
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W dniu 31.03.2010r. AFT Sp. z o.o. zakończyła projekt inwestycyjny pt.: „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych wielkogabarytowych przepustnic o 100% szczelności” – umowa nr UDA-RPWP.01.02.01-30-467/08-00 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 – kwota dofinansowania: PLN 428 226

 
 
 
 
 

Przepustnice EURODISC®

Badania i uruchomienie produkcji przepustnicy EURODISC®.
Współfinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach:
  • Projektu Celowego
  • Projektu Celowego Inicjatywy Technologicznej

W dniu 31.10.2008r. AFT Sp. z o.o. zakończyła dwa projekty badawcze stanowiące spójny program badawczo-wdrożeniowy oparty o innowacyjne zgłoszenie patentowe p. Wojciecha Spalonego o nr P-375177 „Sposób wytwarzania tarczy przepustnicy oraz tarcza przepustnicy” (patent główny) wraz z rozszerzeniem nr P-381754 oraz zgłoszeniami międzynarodowymi w Europejskim Urzędzie Patentowym: EP 06460013 oraz EP 07460029:
  1. Projekt celowy nr ROW-II-238/2007 pt.: „ Uruchomienie produkcji innowacyjnej przepustnicy centrycznej z tarczą spawaną wzmocnioną wypełniaczem" - umowa nr II - 144/P-162/2007 z dnia 18.05.2007 - kwota dofinansowania: PLN 120 456
  2. Project celowy Iniciatywy Technologicznej nr 12057 pt. „ Badania i przygotowanie produkcji innowacyjnej przepustnicy centrycznej w firmie AFT" - umowa nr 04003/C.T02-IT/2007 z dnia 10.12.2007 - kwota dofinansowania: PLN 256 418


Secretariat
+48 61 820 51 45
Contact Form
Name and surname
e-mail
Phone number *
Message content
* optional
Choose the picture with a house on it:


Contact Form
e-mail
Company
Street
City
Postal code
Phone number
Message content
Choose the picture with a house on it: